Bodemdaling in
De Ronde Hoep

Thematrekker Richard Korrel over het hoe en wat

Bodemdaling leidt tot steeds meer problemen, zoals CO₂-uitstoot en teruggang van natuur- en waterkwaliteit. De boeren in de Ronde Hoep willen de neergaande spiraal van peilverlaging, veenoxidatie en bodemdaling doorbreken via 3 pilots: Waterinfiltratie, Greppelinfiltratie en Klei in Veen. Het doel is een reductie van bodemdaling van 37% door vernatting van de veenbodem. Dat is al een forse uitdaging, want hogere grondwaterstanden zijn lastig inpasbaar in de bedrijfsvoering van extensieve melkveehouderijen, in combinatie met weidevogelbeheer. Bovendien zijn de waterstanden in de polder al relatief hoog.

Sloot-3

Greppelinfiltratie

Greppels die in verbinding staan met de sloot waren ooit bedoeld om overtollig water af te voeren. Maar zijn ook te gebruiken om water aan te voeren voor droge tijden. Het slootpeil zorgt het jaar rond voor water in de greppels, maar wordt ook geregeld met zonnepompen. Om greppelinfiltratie te laten werken wordt het slootpeil in de zomer hooggehouden, enerzijds om te zorgen voor water in de greppels, maar ook om te voorkomen dat het water vanuit het perceel terugstroomt.

Waterinfiltratie (WIS)

Een ander systeem om het waterpeil gereguleerd te verhogen is actieve waterinfiltratie door drukdrainage. Hier is al veel over bekend en het is voor veel boeren niet nieuw. De onderwaterdrains worden op een put aangesloten, waarin het peil eventueel met behulp van een pomp wordt opgezet - onafhankelijk van het slootwaterpeil. Op verschillende locaties wordt het effect op het verloop van de grondwaterstand onderzocht.

Sloot-14
4-Foto-klei

Klei in Veen

Het principe van Klei in Veen is simpel: Klei kan een binding aangaan met organische stof van veen, waardoor de afbraak daarvan beperkt wordt. In de Ronde Hoep verwachten de boeren dat er 100 ha met klei kan worden aangelegd. Inmiddels wordt op diverse veenlocaties in Nederland op kleine schaal geëxperimenteerd en vindt veld en laboratoriumonderzoek plaats.

Nieuws

Informatieavond aanleg WIS

31 januari 2024

Tijdens een informatieavond over bodemdaling op 25 januari, gaf draineur Barth een presentatie over de…

Kort verslag bijeenkomst Bouwsteengroep Stikstof

29 januari 2024

Op 10 januari organiseerde de bouwsteengroep stikstof, waarvan Peter Roos de kartrekker is, een bijeenkomst.…

“Kennis en ervaring opdoen. En die delen met elkaar. Zodat we werken aan toekomst voor boeren in De Ronde Hoep.”

Meer weten?

Mail naar Richard via: richardkorrel@hotmail.com

richard-korrel