Biodiversiteit in
De Ronde Hoep

Thematrekker Gerard Korrel over het hoe en wat

In De Ronde Hoep is de biodiversiteit (mede door agrarisch natuurbeheer) nog relatief groot. Zo is de Ronde Hoep een van de betere weidevogelgebieden van Nederland en aangewezen als weidevogelkerngebied. Toch is biodiversiteit op veen een flinke uitdaging omdat veen ‘zelf bepaalt’ wat er groeit; ingezaaide kruidenmengsels zijn vaak na een paar jaar verdwenen en geven de soorten terug die er voorheen ook al zaten. Kennis, beheer en monitoring zijn van cruciaal belang bij het verbeteren van de biodiversiteit.

Groep-lopen-5

Integrale aanpak

Er doen 6 boeren mee aan het experiment. Samen met Waternet is de werkgroep druk met de inrichting van de proefsloten. Om te kunnen meedenken over waterkwaliteit en beheer van sloten, is het van groot belang dat boeren zelf ook beter gaan kijken hoe de sloten erbij liggen en wat er zoal leeft aan dieren en planten. Bij een paar veehouders worden de Amerikaanse rivierkreeften weggevangen met fuiken. Deze exoot plant zich razendsnel voort en zorgt niet alleen voor poreuze gaten in de slootkanten, maar vreet ook alle planten weg. Daarnaast is het niet best gesteld met de waterkwaliteit. Wat gebeurt daarmee als je de omstandigheden verandert met de flora en fauna in de sloten?

Herstel oevers

Ook in het natuurreservaat worden enkele proefsloten ingericht om de oevers te herstellen die zijn beschadigd door het hoge waterpeil. Het stond in de zomer veel te laag en in het voorjaar veel te hoog. De afgelopen 15 jaar was dat beleid als het ging om landinrichting in het reservaat. Maar nu zijn in samenwerking met het Landschap Noord-Holland - eigenaar van het natuurreservaat - twee peilvakken aan elkaar gekoppeld, waardoor het verschil wordt teruggebracht naar een constant slootwater peil.

Botshol-P1000086
Sloot-10

Kwelwater

En er is nog een hobbel te nemen: de inlaat van zout water dat vanuit de boezem de polder in komt - aan de zuidkant via een gemaal uit de uitgeveende en diepliggende polder Groot-Mijdrecht. ”Bijna iedere boer heeft in de Ronde Hoep wel een ‘inlaatje’ staan waarmee ze in de zomer dat kwelwater gebruiken. Ik doe zelf metingen op voedingsstoffen als mineralen, fosfaten en zouten. Je wilt het niet te zout en niet te zoet, maar wat is goed? Het mooiste zou zijn om een sloot in te dammen om de gevolgen te onderzoeken van het kwelwater op het plantenleven in de sloten. Kijken of dat haalbaar is.”

“Toekomstperspectief kan niet zonder samenwerking met partijen als Waternet en LNH. Sowieso is samenwerking de kracht achter ons gebiedsproces.”   

Meer weten?

Mail naar Gerard via: gerardkorrel@hotmail.com

gerard-omgedraaid