Waterschap                        
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
Dijkgraaf J.de Bondt
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
 
 
 
 
Ouderkerk aan de Amstel,
 
 
Zeer geachte heer de Bondt,
 
Uw onafhankelijke en openhartige opstelling tijdens ons gesprek van 4 maart j.l. gaven Aad Klaassen en mijzelf de hoop dat een lange impasse in het overleg tussen het Hoogheemraadschap en onze stichting nu kan overgaan in een constructieve discussie ten dienste van ons gezamenlijk belang bij een gezonde waterhuishouding, zoveel mogelijk zonder de noodzaak van waterberging in de Ronde Hoep.
 
Voor de goede orde noteerde ik onze gezamenlijke conclusie dat de volgende strategie tot de mogelijkheden zou moeten kunnen behoren:
  1. Geen inlaatwerk,
  2. Ook ingeval van noodzakelijk doorprikken van de dijk met de Amstel (sub 1), zoals nu reeds het geval zou kunnen zijn, dient dezelfde volledige schadevergoedingsregeling te gelden als tot nu toe alleen werd aangeboden voor het “gecontroleerde inlaat”-scenario.
  3. U toonde zich in principe bereid om mee te denken over de mogelijkheden van “aquatunneling” of dergelijke maatregel met een gecombineerd doel van afvoer van (calamiteus) wateraanbod en aanvoer van zoetwater ten tijde van droogte. Deelname van het Hoogheemraadschap aan een consortium (“think-tank”) met andere deskundigen op het onderhavige terrein sloot u niet uit.
 
Zoals afsproken zullen wij, na onze besprekingen met Provincie en Gemeente, voor nader overleg contact met u op nemen.
 
Voor de goede orde stuur ik u bijgaand een kopie van onze brieven van heden aan mevrouw Kruisinga en B&W van de Gemeente Ouder Amstel.
 
Met vriendelijk groet
Stichting De Ronde Hoep i.o.
mede namens de stuurgroep
 

 
© De Rondehoep, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 27-02-2010