Home                                                            
 
 
     
 
     
 
     
 

DE START!

"Op 18 januari 2006 kwamen wij, de bewoners van De Ronde Hoep, op uitnodiging van de Provincie Nood-Holland en het Waterschap Amstelland, Gooi en Vecht, bijeen voor een voorlichtingsavond. Ons werd toen medegedeeld dat er een plan ligt om onze polder aan te wijzen als zogenaamde calamiteitenbergingspolder. Dat wil zeggen dat als de bestaande dijken in Amstelland het wateraanbod niet aan zouden kunnen onze polder dat water zou moeten opvangen. Daarvoor is een rapport opgesteld genaamd "Pilot" De Ronde Hoep" (Een weegschaal voor beheersing van hoogwatercalamiteiten). En, hoorden we van de aanwezige gedeputeerde en dijkgraaf, als we dit plan van de Provincie en Waterschap niet zouden volgen, zal de dijk van onze polder toch worden doorgeprikt als dat zo zou uitkomen. Zo konden we begrijpen dat als het niet goedschiks zou gaan dan maar kwaadschiks. Wij waren met stomheid geslagen! Wij waren getuige van een pijnlijk ongeïnteresseerde, onverschillige en hardvochtige opstelling van onze volksvertegenwoordigers. Dat droeg er zeker toe bij dat wij ons hebben verenigd. Een meerderheid van de bewoners (agrariers en anderen) heeft zich dan ook bij ons initiatief aangesloten. Op 8 maart 2006 kwamen we met een kleine groep bijeen en op 11 april daarna was het eerste bewonersoverleg. Op 24 april 2006 stuurden we een brief met vragen om uitleg aan de Provincie en Waterschap. Op 18 juli daaropvolgend ontvingen we een antwoord van de Provincie. Dit antwoord was op een aantal onderdelen onvolledig en zelfs onjuist. Op onze daaropvolgende reactie met uitgebreide toelichting van 6 oktober 2006 hebben we ondanks herhaalde herinneringen nog steeds geen antwoord ontvangen!
 
Genoeg reden voor ontevredenheid dunkt ons."

 
© De Rondehoep, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 27-02-2010