Home                                                            
 
 
     
 
     
 
     
 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING DE RONDE HOEP

De Stichting De Ronde Hoep bundelt de krachten van een meerderheid van de bewoners, agrariers en anderen, van de polder de Ronde Hoep om er voor te zorgen dat geen onherroepelijke beslissingen worden genomen waardoor deze monumentale middeleeuwse polder onnodig onder water kan worden gezet.
 
De Ronde Hoep ligt in Noord-Holland tussen de Oude-Waver en de Amstel. Aan de andere kant van de Oude-Waver, in Utrecht, ligt de droogmakerij Groot-Mijdrecht (noord). Beide gebieden worden bedreigd. Groot Mijdrecht Noord zou moeten vernatten en de dijk van De Ronde Hoep wordt onverbiddelijk doorgeprikt wanneer buitendijkse wateropslag door crisismanagers wordt nodig gevonden. 
 
Wij van de Stichting De Ronde Hoep hebben ernstige twijfels aan het nut en noodzaak van het gebruik van deze polder voor waterberging en wantrouwen de beoogde voorzieningen om waterinlaat te vergemakkelijken. 

Natuurlijk moeten wij de berichten over de negatieve effecten van klimaatverandering en broeikaseffect serieus nemen. Maar betekent dat ook dat we onze gebieden zomaar moeten prijsgeven aan het oprukkende water zonder de mogelijkheden van de vele ons ten dienste staande technische middelen tot op het bot te hebben onderzocht? Groot-Mijdrecht Noord en De Ronde Hoep en welke polder volgt?

En, waarom moet precies deze polder vollopen? 
Is de Ronde Hoep niet te klein als de nood echt aan de man is? 
Is het probleem van wateroverlast niet provincie overstijgend? 
Hoe zit het verder met de verontreiniging van het water dat ingelaten wordt? 
Zal de Ronde Hoep met een onverantwoorde hoeveelheid verontreinigd slip komen te zitten? 
Hoe wordt gedacht over het offeren van een uniek cultuurhistorisch landschap dat bewust en zorgvuldig gebruikt wordt voor (biologische) agrarische bedrijfsvoering en natuurbeheer?
Wat blijft er over van een prachtig landelijk gebied met onbelemmerde vergezichten voor de (niet-) agrarische bewoners en recreanten?

Al met al genoeg reden om van de overheid de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de besluitvorming, overtuigende beantwoording van onze vragen en het te voeren overleg te kunnen verlangen. Wij zijn voor zorgvuldigheid, visie, durf en vertrouwen in het menselijk vernuft ter bescherming van onze natuurhistorische polder(s).
Ook hier geldt toch dat de overheid er is voor de burgers en dus ook voor ons, en voor U de recreanten en belangstellenden in dit onvervangbare cultuurhistorische landelijkgebied.

 

Willem Jan Aalders (voorzitter)

Klik hier voor het rapport: Pilot de Ronde Hoep
www.noord-holland.nl/Images/65_80660.pdf 

 Natte voeten in de polder?


 
© De Rondehoep, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 27-02-2010