Home                                                            
 
 
     
 
     
 
     
 
Notitie – Ronde Hoep draagt Amstelscheg 23-06-2010

Verzoek Flankerend Beleid Provinciale Staten dd 7 april 2010

Inspraaktekst commissie ROG 26 april

Schetsontwerp Groot Mijdrecht Noord 26 april 2010

In november 2009 heeft Ing. Joost van der Kroon een scriptie geschreven met als titel: 
Ronde Hoep, de polder spreekt
Klik hier en u kunt deze scriptie (15 MB) downloaden  
(even geduld, u wordt naar een andere website geleid)

Klik hier voor de presentatie door Roel Geuzinge tijdens bewonersoverleg van 16 november 2009.

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Notitie naar aanleiding van de reactie van het CDA OuderAmstel (hierna CDA) op ons bericht aan de inwoners van de Ronde Hoep van 20 februari 2010

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Bericht van de stuurgroep

Een aantal actuele stukken is onlangs op de site geplaatst. 
Kijk onder de kopjes gemeente, provincie of waterschap
 
 
© De Rondehoep, Deze pagina is het laatst gewijzigd op: 11-01-2014